Strona głównaDane kontaktowe
  Strona głównaAkustyka pomieszczeńKomfort akustyczny
Wprowadzenie
Specyfika różnych pomieszczeń biurowych
Komfort akustyczny
Maskowanie dźwięków
Sieć akustyczna LogiSon™
Usługi dostosowane
do potrzeb

Gwarancja
odpowiedzialności

Lista wybranych Klientów
Prezentacja systemu LogiSon
Partnerzy
Do pobrania
 

Komfort akustyczny

    Zapewnia prywatność rozmów
    Ułatwia koncentrację
    Zwiększa wydajność pracy


PRZESTRZEŃ PRACY
Przestrzeń, w jakiej odbywa się praca jest bardzo ważnym czynnikiem, odgrywającym istotną rolę w pomyślnej realizacji zadań w każdej firmie.

Wpływ różnych czynników na dobre samopoczucie i wydajność pracy pracowników jest już powszechnie uznawany, na przykład temperatura, oświetlenie czy jakość powietrza. Badania potwierdzają, że właściwe środowisko akustyczne musi również być uważane za jeden z priorytetów w planowaniu przestrzeni pracy.

Hałas, trudności z koncentracją i brak prywatności rozmów wpływają negatyw nie na poczucie komfortu pracowników, przyczyniają się do wzrostu liczby popełnianych błędów i pogarszają wzajemne relacje na różnych płaszczyznach działalności.


PRZEMIANY W DZIEDZINIE AKUSTYKI W SEKTORZE USŁUGOWYM
Problematyka akustyki w sektorze usługowym uległa w ciągu ostatniej dekady znacznym przemianom: izolacja cieplna (oraz akustyczna) zewnętrznych ścian budynków oraz nowocześniejsze systemy wentylacyjne i urządzenia biurowe zmniejszyły radykalnie poziom tła akustycznego w budynkach, przez co bardziej uciążliwy od hałasu wytwarzanego przez urządzenia biurowe lub ruch uliczny stał się hałas i zakłócenia powodowane przez pracujących wewnątrz ludzi.


KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO KWESTII AKUSTYKI
Rozwiązania z zakresu akustyki w sektorze usługowym wykraczają poza zmniejszanie ilościowe poziomu hałasu, dotyczą również jakości krajobrazu dźwiękowego.
Analiza problematyki dotyczącej hałasu w sektorze usługowym dowiodła, że oprócz zastosowania materiałów dźwiękochłonnych oraz ścianek działowych należy podjąć odpowiednie działania dotyczące otoczenia dźwiękowego (maskowanie dźwięków), aby zapewnić atmosferę sprzyjającą skupieniu i poczuciu prywatności rozmów.

ACOUSTIC SOLUTION © 2005 Wszystkie prawa zastrzeżone
eProjekt.pl - Projektowanie stron internetowych