Strona głównaDane kontaktowe
  Strona głównaAkustyka pomieszczeńGwarancja odpowiedzialności
Wprowadzenie
Specyfika różnych pomieszczeń biurowych
Komfort akustyczny
Maskowanie dźwięków
Sieć akustyczna LogiSon™
Usługi dostosowane
do potrzeb

Gwarancja
odpowiedzialności

Lista wybranych Klientów
Prezentacja systemu LogiSon
Partnerzy
Do pobrania
 

Gwarancja odpowiedzialności

Gwarancja odpowiedzialności, to podkreślenie naszego intelektualnego i finansowego zaangażowania dla naszych klientów.

Określenie oczekiwań klienta
Wspólnie z Inwestorem wypełniamy starannie przygotowany formularz, który pozwala nam dokładnie określić potrzeby klienta, związane ze sferą akustyki - komfort, komunikacja, koncentracja oraz poufność.

Przetwarzanie oczekiwań na naukowe parametry
Określone potrzeby, w dalszym etapie przekształcane są na kryteria naukowe, tak by można je stosować w analizach.

Propozycja skutecznego, niedrogiego rozwiązania
Analizy poszczególnych pomieszczeń w oparciu o pomiary "na miejscu" i/lub prognozy uzyskane z symulacji, dają listę zaleceń, sklasyfikowanych według kryteriów oddziaływania oraz kryteriów inwestycyjnych.

Analizy zwrotu nakładów inwestycyjnych
Do ofert dołączona jest analiza oczekiwanego zwrotu nakładów inwestycyjnych dla osób decyzyjnych lub działu finansowego.

Kontrola i monitoring "na miejscu"
Gdy jest to konieczne, monitorujemy postęp prac budowlanych czy remontowych, tak by mieć pewność, że realizacja projektu przebiega zgodnie ze sztuką oraz by całkowicie wypełnić założenia wcześniejszych analiz akustycznych. Końcowe pomiary akustyczne wykonywane są na żądanie, by poprzeć subiektywne odczucia użytkowników konkretnymi liczbami.

Uwzględnienie aspektu psychologicznego
Integralną częścią problemów akustycznych w sektorze usług niematerialnych są aspekty psychologiczne i organizacyjne, wynikające ze zmiany środowiska pracy. Aspekty te są przez nas wszechstronnie uwzględniane i wsparte dodatkowo doświadczeniem z dziedziny zarządzania budynkami (facility management)

Gwarantowane rezultaty: Podstawowa odpowiedzialność konsultanta
Proponowane przez nas rozwiązania zawierają ogólną gwarancję. Ponadto, bierzemy na siebie ciężar dodatkowych kosztów inwestycyjnych, które nie były przewidziane w końcowej analizie, a które są nieodzowne i niezbędne do uzyskania oczekiwanych rezultatów.

ACOUSTIC SOLUTION © 2005 Wszystkie prawa zastrzeżone
eProjekt.pl - Projektowanie stron internetowych